$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania
Ochrana osobných údajov

Náhodná fotografia
Obec TeranyTOPlist

Novinky v našej obci

12.11.2018 - Výsledky komunálnych volieb 2018 v Teranoch
28.12.2017 - Harmonogram zberu plastov 2018
18.01.2016 - Čistenie komínov
29.12.2015 - Parkovanie
30.07.2015 - Upozornenie pre občanov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
UPOZORŇUJE OBČANOV


Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách
vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali
peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia)
volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich
príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať
peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú
ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby
znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy. Ak senior
nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do
banky. Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze a preto
posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si
vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj
keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.
Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými
legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich
okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú
ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí
prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav
elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do
nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú
nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako
predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky)
ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže ísť
o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich
príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé
finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori
nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali,
resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako
odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

 

Upozornenie pre seniorov

 


03.06.2015 - Energetický certifikát
24.09.2012 - Informácie o začatých správnych konaniachPočasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape