$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania
Ochrana osobných údajov

Náhodná fotografia
Katolícky kostol TeranyTOPlist

Počet zobrazení: 4901          tlačiť článok

Komisie pri obecnom zastupiťeľstve:

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Komisie OZ nemajú vypracovaný plán zasadnutí, zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zostavuje plán činnosti
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
  • zastupuje komisiu navonok


Obec Terany má zriadené nasledovné komisie:

 

Finančná komisia :

predseda:

Ing. Daniel Melich

členovia:

Anton Národa

Michal Vincler

 

Povinná komisia:

predseda:

Roman Oravec

členovia:

Juraj Tereň

Michal Vincler

Janka Klapalová

 

Komisia pre životné prostredie:

predseda:

Roman Oravec

členovia:

Bc. Ľubomír Teren

Bc. Petra Teťáková

Ing. Michaela Tarabová

Ladislav Kováč

 

Komisia pre šport a mládež:

predseda:

Michal Vincler

členovia:

Marian Kollár

Pavel Teren

 

Komisia stavebná a verej. obstarávania:

predseda:

Anton Národa

členovia:

Pavel Teren

Ján Priadka

Ing. Daniel Melich

 

Komisia pre vzdelávanie a kultúru:

predseda:

Janka Klapalová

členovia:

Blaženka Ihracká

Janka Keľhová

Magdaléna Žlnková

Katarína Terenová

Renata Rondová

Bc. Petra Teťáková

 

 


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Zástupca starostu, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, ZPOZ, Záverečný účet obce, Zásady, Obecná rada, Smernice, Záverečný účet obce 2017,


Počasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape