$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania
Ochrana osobných údajov

Náhodná fotografia
Obec TeranyTOPlist

Zoznam dokumentov


ZMLUVY - rok 2018

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
18.10.20181/10/2018KSM Mont spol. s .r.oZmluva o dielo36022454
16.10.2018074BB220053PPADodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP30794323
09.10.2018HUMANA People to People Slovakia o.z.Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi42065534
09.10.2018ZoSoz pri Ocú v Hontianskych NemciachKolektívna zmluva na rok 2018
08.10.2018PPAZmluva o poskytnutí NFP074BB220053
02.10.2018H2JBAU spol. s.r.o.Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.810206/H2J50565427
28.09.2018e-Gemini s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby47504153
30.08.2018H2JBAUDodatok č.1 k zmluve o dielo č.810206/H2J50565427
14.08.2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU42181810
19.07.2018e-Gemini s.r.o.Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby47504153
11.07.2018Ing. Rajmund Nedeľa - COBRA BAUARTZmluva o dielo - vypracovanie energetického certifikátu41282698
11.07.2018Ing. Rajmund Nedeľa - COBRA BAUARTZmluva o dielo - stavebný dozor41282698
10.07.2018e-Gemini s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby47504153
22.06.2018Topset Solutions s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov46919805
19.06.2018H2JBAU spol. s r.o.Zmluva o dielo50 565 427
15.06.2018MV SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
13.06.2018Topset Solutions s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov46919805
30.05.2018Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie
08.05.2018osobnyudaj.skZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
26.04.2018T-ComDodatok k zmluve o poskytovaní služieb
29.03.2018DPO SRZmluva o poskytnutí dotácie DHZO
23.03.2018PPAZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
12.03.2018Obec TeranyKúpna zmluva
06.03.2018Obec TeranyKúpna zmluva00320323
19.02.2018TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii dát katastra46919805
19.02.2018r65 studio s.r.o.Zmluva o poskytnutí služieb46 615 776
19.02.2018TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov46919805
07.02.2018Ing. Milena KorcováZmluva o poskytovaní auditorských služieb
05.02.2018doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.Zmluva o dielo43139817
15.01.2018DD a DSS TeranyZmluva o poskytovaní obedov648531

ZMLUVY - rok 2017

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
18.12.2017Pro Class s.r.o.Prestavba budovy na klub dôchodcov46677178
18.12.2017Pro Class s.r.o.Obnova domu smútku46677178
17.12.2017Agropret - Pulz a.s.Rozmetadlo posypového materiálu44258623
17.12.2017Agropret - Pulz a.s.Radlica na odhrňanie snehu44258623
17.12.2017Agropret - Pulz a.s.Traktorový sklápací náves44258623
17.12.2017Agropret - Pulz a.s.Kolesový traktor44258623
11.12.2017Renáta RondováPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
30.11.2017Základná organizácia SOZKolektívna zmluva na rok 2017
02.11.2017Sirius company s.r.o.Projektová dokumentácia Obnova domu smútku50691881
23.10.2017H2JBAU s.r.o.Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OU a KD Terany50565427
23.10.2017Kooperativa a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla00585441
20.10.2017Environmentálny fondZmluva č. 123515 08U0330796491
18.09.2017Telekom a.s.Dodatok k zmluve - Telekom35763459
06.09.2017Rudolf Kováčik - RUKOVPlnenie úloh BOZP43205593
06.09.2017Rudolf Kováčik - RUKOVPlnenie úloh PZS43205593
08.08.2017e-Gemini s.r.o.Grant pre rekonštrukciu domu smútku47504153
08.08.2017e-Gemini s.r.o.Grant na prestavbu budovy na klub dôchodcov47504153
30.06.2017Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie31595545
30.06.2017Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie31595545
28.06.2017Dobrovoľná požiarna ochrana SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany00177474
28.06.2017Úrad práce a sciálnych vecíPoskytnutie príspevku na rozvoj regionálnej zamestnanosti30794536
31.05.2017Dušan ČervenákNájomná zmluva na pozemok
13.04.2017Cobra Bauart s.r.o.Vypracovanie projektovej dokumentácie44413301
13.04.2017Nunavut s.r.o.Vypracovanie energetického auditu44631375
04.04.2017e-Gemini s.r.o.Získanie grantu pre projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OÚ a KD47504153
08.03.2017Ján BottoZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva45862214
27.02.2017RNDr. Miroslava LiptákováZmluva o zriadení práva na používanie programového diela31027016
18.01.2017Štefan BalkoZmluva o bezplatnom prenájme techniky
18.01.2017Bytspol TeranyDodatok č. 1 k zmluve z 30.11.2015 o najme nebytových priestorov37889575
18.01.2017Domov dôchodcov TeranyZmluva o poskytovaní obedov648531
16.01.2017Mesto KrupinaDotácia na záujmové vzdelávanie detí00320056
02.01.2017Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve - mobilné linky35763459

ZMLUVY - rok 2016

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
02.12.2016Štefan ChromekPrevod vlastníckeho práva parcely
02.11.2016Úrad práce a sciálnych vecíDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti30794536
24.10.2016Základná organizácia SOZKolektívna zmluva na rok 2016
18.10.2016DataCentrum (DEUS)Dodatok k Zmluve o pripojení k Informačnému systému45736359
03.10.2016LR stav s.r.o. Vybudovanie vestibulu kultúrneho domu45929807
30.09.2016Komunálna poisťovňa a.s.Poistenie požiarnej zbrojnice,skladu a dielne00320323
20.09.2016Peter Baran - CS colsuntingČinnosť C2 Predchádzanie vzniku odpadov
13.09.2016Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb35763459
16.08.2016Ján Rerich, Terany 225Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru33283265
05.08.2016L.R. stav s.r.o. Prístavba Požiarnej zbrojnice45929807
02.08.2016Komunálna poisťovňa a.s.Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu31595545
01.08.2016Banskobystrický samosprávny krajPoskytnutie finančnej dotácie na rok 201637828100
22.07.2016Úrad práce,sociálnych vecí Zvolen Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb30794536
19.07.2016Dôvera a.s.Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní el. služieb35942436
15.07.2016e-dotacie s.r.o.Zmluva o službách50028014
13.07.2016Ministerstvo hospodárstva SRDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 00686832
28.06.2016SPP a.s.Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu35815256
03.06.2016Úrad práce a sociálnych vecíDohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania prac. miest30794536
31.05.2016Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
31.05.2016Ing. Arch. Anton SupukaVypracovanie územného plánu obce Terany14421062
26.05.2016Ing.Arch. Ľubuša DížkováMandátna zmluva č. 01201617841739
26.05.2016Dado Stav s.r.o.Prestavba budovy na klub dôchodcov a spoločenské centrum47783117
26.05.2016Dado Stav s.r.o.Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OU a KD47783117
26.05.2016Dado Stav s.r.o.Úprava spevnených plôch pri cintoríne obce Terany47783117
26.05.2016LR Stav s.r.o.Rekonštrukcia chodníkov a vstupov k RD45929807
23.05.2016INSA s.r.o.Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 36024376
17.05.2016DLB Corporation s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve č.01-Terany-09/2015 47407964
09.05.2016Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
09.05.2016Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie Cesta31595545
05.05.2016Slovak Telekom a.s.Mobilný internet 35763469
26.04.2016Úrad práce a sciálnych vecíDohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest30794536
19.04.2016ENVI-PAK a.s.Zmluva o odpadoch35858010
12.04.2016Jaroslav ŠturmanKúpna zmluva - pozemok Šturman
11.04.2016Ján Rerich, Rekostav v.o.s.Zmluva na stavebný dozor31560717
29.03.2016Slovenská vodárenská spoločnosť a.s.Dodávka vody verejným vodovodom36644030
11.03.2016Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke00151866
24.02.2016Ján Rerich, Rekostav v.o.s.Zmluva na stavebný dozor31560717
19.02.2016Evanjelický a.v. cirkevný zbor TeranyPrenájom nehnuteľnosti31904203
17.02.2016Ing. Pavol Hucák HKP-PROJEKTZmluva na stavebný dozor34789201
15.02.2016Domov dôchodcov TeranyZmluva o poskytovaní obedov 648531
09.02.2016Maslen s.r.o.Prenájom informačných a reklamných tabúľ36619370
01.02.2016Katarína DodokováUkončenie zmluvy o nájme rodinného domu
28.01.2016Slovenská sporiteľňa a.s.Zmluva o účte00151653
11.01.2016NEPA Slovakia s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov31369987
11.01.2016Garant projekt s.r.o.Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti projektu44778554
11.01.2016Garant projekt s.r.o.Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok44778554
05.01.2016Ministerstvo hospodárstva SRPoskytnutie nenávratného finančného príspevku00686832

ZMLUVY - rok 2015

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
29.12.2015DLB Corporation s.r.o.Záverečné svetelno-technické meranie47407964
29.12.2015NEPA Slovakia s.r.o.Modernizácia verejného osvetlenia31369987
29.12.2015NEPA Slovakia s.r.o.Príloha č.1 k zmluve NEPA31369987
29.12.2015NEPA Slovakia s.r.o.Príloha č.2 k zmluve NEPA31369987
28.12.2015Katarína DodokováZmluva o nájme rodinného domu
22.12.2015Garant projekt s.r.o.Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti projektu44778554
22.12.2015Garant projekt s.r.o.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok44778554
19.12.2015DataCentrum (DEUS)Príloha k zmluve o pripojení k DCOM45736359
19.12.2015DataCentrum (DEUS)Zmluva o pripojení k DCOM45736359
11.12.2015Bytspol TeranyZmluva o nájme nebytových priestorov 37889575
10.12.2015Mesto KrupinaPoskytnutie dotácie na vzdelávanie detí00320056
08.12.2015Úrad práce a sociálnych vecíVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby30794536
08.12.2015Úrad práce a sociálnych vecíDohoda o pomoci v hmotnej núdzi30794536
23.11.2015Ministerstvo vnútra SRHasičský automobil - zmluva00151866
18.11.2015Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie počas aktivačnej činnosti31595545
12.11.2015Ministerstvo vnútra SRHasičský automobil - protokol00151866
02.11.2015Úrad práce a sciálnych vecíPoskytovanie príspevku na dobrovoľnícku službu30794536
02.11.2015Komunálna poisťovňa a.s.Zmena majetkovej poistnej zmluvy31595545
16.10.2015Ing. Ján Janec - MMJMandátna zmluva na výkon stavebného dozoru33763178
06.10.2015SLOVES Hontianske NemceKolektívna zmluva na rok 2015
06.10.2015Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
05.10.2015Slovak Telekom a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb35763469
02.10.2015Technická univerzita ZvolenDohoda o zapožičaní nebytových priestorov00397440
25.09.2015DLB Corp. s.r.o.Svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia47407964
25.09.2015DataCentrum (DEUS)Dodatok k zmluve o pripojení45736359
31.07.2015Environmentálny fondPoskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.30796491
23.07.2015Komunálna poisťovňaPrenájom reklamnej plochy31595545
26.05.2015Vodales s.r.o.Dodatok k zmluve o dielo z 28.7.2014 44988508
07.05.2015Rímskokatolícka cirkev TeranyKúpna zmluva45024987
06.05.2015Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
01.05.2015AKU-TRANS s.r.o.Zmluva o nakladaní s batériami34136924
24.04.2015Úrad práce a sociálnych vecíDohoda o poskytnutí finančného príspevku30794536
15.04.2015LORAKK s.r.o.Zmluva o dielo SO-02 Vodovod45379742
10.04.2015VÚB BankaZmluva o bežnom účte31320155
30.03.2015Úrad práce a sciálnych vecíPoskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť30794536
16.03.2015Domov dôchodcov TeranyZmluva o poskytovaní obedov648531
16.03.2015Združenie HONTPodnikanie v oblasti nakladania s odpadmi36043559
13.03.2015Stredoslovenská energetika a.s.Dodatok k zmluve o dodávke elektriny.36403008
28.02.2015Eurovia SK,a.s.Zmluva o dielo Eurovia31651518
28.02.2015Rekostav v.o.s.Zmluva na výkon stavebného dozoru31560717
25.02.2015Katarína DodokováZmluva o nájme rodinného domu
10.02.2015Mesto KrupinaDotácia na vzdelávanie detí00320056
03.02.2015Rudolf Kováčik-RUKOVPracovná zdravotná služba43205593
29.01.20155190017462Komunálna poisťovňa a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.31595545
19.01.2015DOXX-Stravné lístky, s.r.o. ŽilinaDoplnok č.1 k zmluve č. 11K66206836391000

ZMLUVY - rok 2014

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
08.12.201401/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dodatok č. 01/2014 k dohode č. 23/§50j/NS/2014/ZV37949560
08.12.2014Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.35763469
01.12.2014Ing. Milena KorcováZmluva o poskytovaní audítorských služieb
01.12.2014DataCentrum elektronitácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest.45736359
11.11.2014Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb35763469
06.11.2014Komunálna poisťovňa a.s.Dodatok k poistnej zmluve č. 010001620331595545
03.11.201423/§50j/NS/2014/ZVÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny ZvolenDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti.37949560
09.10.2014Krajčík Ján, Terany 148Nájomná zmluva na pozemok.
03.10.2014Stredoslovenská energetika a.s.Dohoda o vyplatení jednorázového lojalitného bonusu za rok 2013.36403008
22.08.2014Kolektívna zmluva 2014
11.08.20146300142092 dod. č. 3SPP a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu35815256
11.08.2014Petrovská ValériaKúpna zmluva-parcela.č.57/1
11.08.2014Komunálna poisťovňa a.s.Prenájom reklamnej plochy31595545
11.08.2014Kuzma, Kováč, Brza, AgrifarmaKúpna zmluva na pôdu pod parkovisko pri cintoríne.
11.08.2014VODALES s.r.o. ZvolenOchrana pred povodňami.
20.07.20145190011206Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.31595545
20.07.20145190011205Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.31595545
03.07.2014Dodoková KatarínaZmluva o nájme rodinného domu
20.06.2014TOPSET Solutions Zmluva o aktualizácii programov-dodatok 346919805
20.06.2014Stredoslovenská energetika a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny.36403008
07.05.2014Kováč Vladimír, Terany č. 232Kúpno-predajná zmluva - Škoda Felícia
06.05.2014Ing. Milena KorcováVykonanie auditu účtovnej závierky.30197996
02.05.201411/§52a/2014/ZVUrad práce, sociálnych vecí a rodiny ZvolenDohoda na vykonanie aktivačnej činnosti. 37949560
04.04.2014A/2380/11/2008Topset Solutions s.r.o. StupavaDodatok č. 2 k zmluve o aktualizácii programov46919805
31.03.2014Dodoková KatarínaNájomná zmluva
18.03.2014Mestský podnik Dudince s.r.o.Odvoz tuhého komunálneho odpadu36040100
18.03.2014Pavel KohútVýpoveď zmluvy zo dňa 13.10.2010.
18.03.2014DD a DSS TeranyZmluva o poskytovaní obedov648531
03.02.2014Hvížďalka Ondrej, DudinceDohoda za kuchynský odpad.
30.01.2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaHavarijné poistenie motorového vozidla.31595545
30.01.2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaPZP poistenie KIA VENGA31595545
28.01.2014Slovak Telekom a.s. BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb35763469
28.01.2014Poľnohospodárska platobná agentúraDodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávrat.finanč.príspevku30794323
21.01.2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.31595545

ZMLUVY - rok 2013

ZverejnenéČísloZmluvná strana PopisIČO
18.12.20139/2013DD a DSS TeranyDarovacia zmluva
28.11.2013Mesto KrupinaZmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí.00320056
20.11.2013Ján Rerich, TeranyMandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia odvodňovacích zariadení.31560717
10.11.2013Vadales s.r.o. ZvolenTerénné úpravy a rekonštrukcia odvodňovacích zariadení v obci Terany449888508
06.11.2013Ľubomír DadoZmluva o dielo "Rekonštrukcia chodníkov a vstupov do RD" 34788905
04.10.2013Peter SlukaZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 4-izbový byt - dodatok
17.09.2013Krajčík JánNájomná zmluva na pozemok
12.08.2013Dodoková KatarínaZmluva o nájme rodinného domu.
06.08.2013Peter SlúkaZmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, 4-izbový byt
06.08.2013Občianske združenie detský parlament SR Darovacia zmluva - vecný dar42260710
29.07.2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaUmiestnenie reklamného banera.31595545
23.07.20131205104513Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31595545
23.07.2013010900184Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu31595545
23.07.20130109001835Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu.31595545
23.07.20130109001752Komunálna poisťovňa, a.s. Vena InsuranceGroup, BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu31595545
23.07.2013Csaba Šelji PastovceDodávka a montáž kamerového systému.35346698
27.06.2013ZELKO s.r.o. N. ZámkyZošrotovanie a vyradenie z evidencie motor.vozidla KA 533 AI36564915
20.06.2013Ministerstvo vnútra SRDotácia z min. vnútra na kamerový systém v obci 00151866
27.05.2013Slovenská katolícka charita BratislavaZmluva o výpožičke odvlhčovacích zariadení00179132
30.04.2013VUB a.s. BratislavaZmluva o bežnom účte na dotácie.31320155
30.04.2013Šajgalík Marcel, Lídia, DanaOdpredaj parciel 388/6, 388/7, 388/8, katastrálne územie Dolné Terany.
21.04.2013Slovak Telekom a.s.Dodatok k zmluve - mobil35763469
26.03.2013Ján Rérich, Terany 225, 96268 Rekostav, v.o.s. DudinceMandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - stavebné úpravy chodníkov a vstupov k RD. 31560717
19.03.2013Katarína DodokováZmluva o nájme rodinného domu
06.02.2013Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb TeranyZmluva o poskytovaní obedov 2013648531
30.01.2013201wPavel Krnáč, Čekovce 165Dodatok ku Zmluve o dielo č. -/201w zo dňa 20.10.201034792881
30.01.2013Slovak Telekom a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb35763469
23.01.2013A/2380/11/2008, dodatok č.1TOPSET Solutions s.r.o. StupavaDodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov.46919805
15.01.2013Slovak Telekom a.s.Zmluva na pevnú linku35763469


Počasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape