? Obec Terany

Komunálne voľby 2018

Informácie ku komunálnym voľbám, ktoré sa budú konať 10.11.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov Obce Terany: 621

Kandidáti na poslancov a starostu obce [pdf - 70kB]

Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 [pdf - 33kB]

Informácie o práve voliť a byť volený [pdf - 62kB]

Preberanie delegačných listín [pdf - 30kB]

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Terany [pdf - 59 kB]


Súvisiace odkazy: Obec, Ako vybaviť, Sadzobník správnych poplatkov,
?lánok je tla?eny zo stránky www.obecterany.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk