? Obec Terany

Zámer na predaj majetku obce Terany

 

Predaj ornej pôdy

 


Súvisiace odkazy: Obec, Ako vybaviť, Sadzobník správnych poplatkov,
?lánok je tla?eny zo stránky www.obecterany.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk