? Obec Terany

Zástupca starostu

Ing. Daniel Melich Mariana Gombalová
zástupca starostu obce
tel.: 0915 913 945


Právomoci zástupcu starostu obce

Swiss replica watches of Rolex,Patek Philippe,Breitling Replica online shop sale.Súvisiace odkazy: Obec, Ako vybaviť, Sadzobník správnych poplatkov,
?lánok je tla?eny zo stránky www.obecterany.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk